Cape Feed & Grain

Products and Services

Veevoervervaardiging

 • Kliëntemengsels
 • Verpil en vervaardig meelprodukte
 • Mengeenheid by elke depot
 • Grootmaat tenkwaens
 • Vooruitkontraktering van graan

Voerstore & Veevoere

 • Gebalanseerde voer
 • Grondstowwe vir selfmeng
 • Mielies en mieliemeel
 • Spoorelemente en minerale byvoegings
 • Proteïnbronne en oliekoeke
 • Byprodukte van meulens
 • Lek en melasseprodukte
 • Lekblokke, opstoom- en minerale blokke
 • Diatomaceous earth (Voerdokter diatome) – Verspreider Kaapstreek
 • Lactocalf (4Mix melkvervanger) – Verspreider Kaapstreek

Direkte Handel

 • Voerkommoditeite en roumateriaal
 • Direkte vragte
 • Graan: Mielies, gars, hawer, koring en korog
 • Ruvoer  en hooi: Lusern, hawerpitbale, teff, strooi, grondboonhooi
 • Byprodukte van meulens: Semels, hominy chop, moutpille en defatted germmeal (DFG)
 • Proteïnbronne: Soja-oliekoek, volvetsoja en katoensaad

Landbouhandel

 • Dierebenodigdhede en veemedisyne
 • Veiligheidsdrag
 • Omheining en hekke
 • Olie en ghries
 • Huishoudelik en tuin
 • Gereedskap en hardeware
 • Gifspuite en plant- en plaagdoders
 • Voerkrippe, voerringe en skaaphokkies
 • Net, baaltou en wrap
 • Chemikalieë vir melkstal
 • Besproeiing
 • Weidingsaad en kunsmis
ODCG4850
KHWR5246
Bale 3

Verskaffers, Agentskappe en Assosiasies

Klik om verskaffer se webtuiste te besoek

Klik asb op handelsmerk om verskaffer se webtuiste te besoek

www.kemin.com
/www.molatek.co.za
https://voermol.co.za/
www.afreshbrands.co.za
www.feedtek.co.za
www.4mixinternational.com
www.bransonchemicals.co.za
www.voerdokter.co.za
https://www.equifeeds.co.za/
https://HexagonIndustries/
www.yara.co.za
www.agricol.co.za
Call Now Button